כה אמר זבולוני
Bookmark and Share
 
22.5.2005
 
 


מי אתה ? ג'קיל או שמא הייד ?

מי אתה ח"כ פרופסור אריה אלדד
אלי זבולוני

"בגידה היא מלה קשה וטעונה בכל מקום. בישראל שאחרי רצח רבין היא כמעט אסורה בשימוש. הפכתי והפכתי בכל המילונים בשפה העברית ולא מצאתי מילה אחרת היכולה לתאר את המעשה. אני יודע שמלים יכולות להיות נשק. גם הטייסים שחתמו על המכתב ידעו זאת"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2773275,00.html

כך הגדיר כבגידה ח"כ אלדד בספטמבר 2003 (ידיעות אחרונות, Ynet ) את מכתב הטייסים בו הודיעו כי יסרבו לבצע פעולות תקיפה בלתי חוקיות ובלתי מוסריות.

ושלושה חודשים קודם כתב (אותו עיתון, אותו מדור) הפרופסור הנכבד:
"אם סרבן מצפון פציפיסט מסרב להתגייס לצבא יתכבד וייכלא כי הוא עובר על החוק ויזכה לכל הכבוד או לכל הבוז - ע"פ סולם ערכיו של המתבונן. וכך לגבי כל חייל שיסרב לקרוע את אחיו מביתו ביש"ע. לא כך לגבי מי שקורא אחרים לסרב לפקודות חוקיות. הללו עלולים לפורר את ביתנו..." (ההדגשה אינה במקור א.ז.)
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2667956,00.html

לאור מסקנותיו החדות כאיזמל מנתחים יש לתמוה איך היה מתייחס אותו אריה אלדד לקריאתו בצעדת גוש קטיף האומרת:

"אם לא יתנו ליהודים לנסוע בכבישי ארץ ישראל אף אחד לא ייסע. אנחנו נעצור את המדינה. אני מחכה לעובדי הציבור במדינת ישראל שיגידו 'אנחנו לא נהיה ברגים במכונת ההרס הזאת'. אני רוצה לראות מרי אזרחי."

האם "דברים שרואים משם לא רואים מכאן"? האם מה שראה חבר הכנסת בשבתו בביתו ליד שולחן הכתיבה שונה אחרי צעדה בת כמה ימים? או האם לפנינו עוד אחד מהמקרים הקלאסיים של דר' ג'קיל ומיסטר הייד ? יש אריה אלדד של "לפני שנתיים" שאיננו מעלה על הדעת ששאלת ההינתקות תעמוד אי פעם על הפרק, סירוב הוא נחלתו של השמאל וקל מאוד להאשים אותו בפירוק הבית הלאומי. ויש אריה אלדד "נוכחי" החרד מההינתקות וצריך להצדיק את איומיו שלו ושל חבריו.

עם זאת ברור לנו שידו המפליאה בכתיבה תמצא מוצא מן הסתירה וברטוריקה האופיינית לו ידע לתרץ ולהסביר שבגידה קשורה רק לנושאים אשר ריח של בטחון נודף מהם כהפצצת בתים או הריגת אזרחים, ולא ניתן להשוותם כלל למאבק נגד עקירת יהודים מאדמתם.

אבל ידע לו אריה אלדד שאם יצליח להביא לעצירת ההינתקות לא יוכל למנוע מתומכי ההינתקות לעשות דבר דומה: לחסום כבישים, לסגור נמלי תעופה, לא לשלם מסים ושאר הרעיונות היצירתיים שלו הכלולים תחת המנטרה "מרי אזרחי". המדינה אולי תכלול גוש קטיף מלוכד מאוד אבל תהיה "בית לאומי מפורר" שגם תומכיו של אריה אלדד יעדיפו להינתק ממנו.


 

כל הזכויות שמורות אלי זבולוני © 2021